Algemene voorwaarden

Privacybeleid

U kunt de website van FF Projects vrij bezoeken zonder dat u bepaalde persoonsgegevens moet opgeven. Indien u via ons contactformulier uw persoonlijke gegevens aan ons doorspeelt, worden deze enkel gebruikt om u terug te kunnen contacteren.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens 

Uw persoonsgegevens die u aan FF Projects hebt doorgegeven worden in een beveiligde omgeving opgeslagen die niet toegankelijk is voor het publiek. 

Doel van de verwerking 

De gegevens worden alleen gebruikt om met u in contact te treden voor huidige of toekomstige bestellingen en u zo een optimale dienstverlening te garanderen. 

Toelating voor de verwerking 

Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u FF Projects de uitdrukkelijke toelating om uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te verwerken. De persoonsgegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden verwerkt. Mocht dit wel het geval zijn dan zal FF Projects aan u hiervoor eerst uitdrukkelijke toestemming vragen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt op elk ogenblik het recht om uw gegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen.  Neem hiervoor contact op met FF Projects via mail: info@ffprojects.be

Gebruik van cookies 

Deze website maakt geen gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer en enkel door deze website gelezen kunnen worden. 

Hyperlinks en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar websites of informatiebronnen die door andere instanties of organisaties worden beheerd. Over deze websites heeft FF Projects geen controle. FF Projects is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites en informatiebronnen, noch voor de beschikbaarheid ervan.

De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Beeldmateriaal

De beelden/foto’s/videomateriaal die op deze website worden getoond, zijn ofwel eigendom van FF Projects, ofwel beelden die gebruikt worden onder licentie van Shutterstock.com. Deze beelden mogen niet verder gebruikt worden door derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming werd verleend door FF Projects.

Mocht u van oordeel zijn dat er op deze website toch beeldmateriaal gebruikt wordt waarvoor niet de nodige rechten zijn verkregen, dan kan u dat melden aan de webmaster (joris@mathildestudios.com).

Bedrijfsgegevens

FF Projects
Denderbellestraat 3a
9200 Dendermonde
info@ffprojects.be

ONDERNEMINGSNUMMER:
0883.315.454

Meer vragen? 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. info@ffprojects.be